July 1, 2022

ஹாரிஸ்பத்துவ, பூஜாபிட்டிய மற்றும் அக்குரணை பிரதேச சபைகளுக்குத் தெரிவாகிய உறுப்பினர்கள் இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

இந்த பதவிப் பிரமாண நிகழ்வு கட்டுகஸ்தோட்டை, ரிவர்சைட் ஹோட்டல் மண்டபத்தில் இன்று பிற்பகல் 2 மணியளவில் இடம்பெற்றது.

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஹாரிஸ்பத்துவ தொகுதி பிரதம அமைப்பாளரும், தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ. ஹலீம் முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாண நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.