July 1, 2022

இலங்கை அணியுடன் சர்வதேச ஒருநாள் மற்றும் T20 போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக இந்திய தேசிய கிரிக்கெட் அணி நாட்டை வந்தடைந்துள்ளது.

இந்திய தேசிய அணி இன்று மாலை நாட்டை வந்தடைந்ததாக ஶ்ரீல்ஙகா கிரிக்கெட் அவிறித்துள்ளது.

இலங்கை அணியுடன் 3 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 3 சர்வதேச T20 போட்டிகளில் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.